Ogłoszenie o zmianie statutu ARIONN FIZ z dnia 23.01.2019 r. - AgioFunds