Ogłoszenie o zmianie statutu ARIONN FIZ z dnia 16.04.2020 r. - AgioFunds