Ogłoszenie o zmianie statutu ARIONN FIZ z dnia 12.04.2019 r. - AgioFunds