Ogłoszenie o zmianie statutu ARIONN FIZ z dnia 10.12.2019 r. - AgioFunds