Ogłoszenie o zmianie statutu ARIONN FIZ z dnia 1.05.2019 r. - AgioFunds