Ogłoszenie o zmianie Statutu ARIONN FIZ z dnia 27.09.2017 r. - AgioFunds