Ogłoszenie o zmianie Statutu ARIONN FIZ z dnia 22.06.2017 r. - AgioFunds