Ogłoszenie o zmianie Statutu ARIONN FIZ z dnia 15.12.2017 r. - AgioFunds