Ogłoszenie o zmianie statutu AQUARIUS CAPITAL FIZ AN z dnia 9 stycznia 2019 r. - AgioFunds