Ogłoszenie o zmianie statutu AQUARIUS CAPITAL FIZ AN z dnia 27.05.2019 r. - AgioFunds