Ogłoszenie o zmianie statutu AQUARIUS CAPITAL FIZ AN z dnia 25 października 2017 r. - AgioFunds