Ogłoszenie o zmianie Statutu Anthonia Capital FIZ AN - AgioFunds