Ogłoszenie o zmianie statutu ALFA FIZ z dnia 16.12.2021 r. - AgioFunds