Ogłoszenie o zmianie statutu ALFA FIZ z dnia 13.12.2021 r. - AgioFunds