Ogłoszenie o zmianie statutu ALFA FIZ z 10.03.2020 r. - AgioFunds