Ogłoszenie o zmianie statutu Albatros FIZ AN w likwidacji z dnia 01.03.2017 - AgioFunds