Ogłoszenie o zmianie Statutu AGIO Wierzytelności Plus NS FIZ z dnia 9.04.2020 r. - AgioFunds