Ogłoszenie o zmianie Statutu AGIO Wierzytelności Plus NS FIZ z dnia 4.02.2020 r. - AgioFunds