Ogłoszenie o zmianie Statutu AGIO Wierzytelności Plus NS FIZ z dnia 30.09.2021 r. - AgioFunds