Ogłoszenie o zmianie Statutu AGIO Wierzytelności Plus NS FIZ z dnia 26.06.2019 r. - AgioFunds