Ogłoszenie o zmianie Statutu AGIO Wierzytelności Plus NS FIZ z dnia 21.05.2020 r. r. - AgioFunds