Ogłoszenie o zmianie Statutu AGIO Wierzytelności Plus NS FIZ z dnia 18.10.2019 r. - AgioFunds