Ogłoszenie o zmianie Statutu AGIO Wierzytelności Plus NS FIZ z dnia 16.08.2018 r. - AgioFunds