Ogłoszenie o zmianie Statutu AGIO Wierzytelności Plus NS FIZ z dnia 14.09.2022 r. - AgioFunds