Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO Wierzytelności PLUS NS FIZ z dn. 22.12.2016 r. - AgioFunds