Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO WIERZYTELNOŚCI PLUS NS FIZ z dnia 27.12.2017 r. - AgioFunds