Ogłoszenie o zmianie Statutu AGIO Wierzytelności Plus 2 NS FIZ z dnia 25.06.2019 r. - AgioFunds