Ogłoszenie o zmianie Statutu AGIO Wierzytelności Plus 2 NS FIZ z dnia 04.09.2019 r. - AgioFunds