Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO WIERZYTELNOŚCI NS FIZ z dnia 31.01.2017 r. - AgioFunds