Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO Wierzytelności NS FIZ z dnia 4.06.2020 r. r. - AgioFunds