Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO Wierzytelności NS FIZ z dnia 4.03.2019 r. - AgioFunds