Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO Wierzytelności NS FIZ z dnia 3.12.2018 r. - AgioFunds