Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO Wierzytelności NS FIZ z dnia 26.09.2019 r. - AgioFunds