Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO Wierzytelności NS FIZ z dnia 10.08.2022 r. - AgioFunds