Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO WIERZYTELNOŚCI NS FIZ z dnia 24.02.2017 r. - AgioFunds