Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO SMART MONEY FIZ z dnia 28.12.2022 r. - AgioFunds