Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO SMART MONEY FIZ z dnia 2.08.2022 r. - AgioFunds