Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO SFIO z dnia 27.08.2021 - AgioFunds