Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO SFIO z dnia 25.01.2021r. - AgioFunds