Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO SFIO z dnia 06.09.2021 - AgioFunds