Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO SFIO z dnia 01.09.2022 - AgioFunds