Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO SFIO z dnia 01.07.2022 - AgioFunds