Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO SFIO z dnia 01.01.2022 - AgioFunds