Ogłoszenie o zmianie Statutu AGIO SFIO z dnia 4.10.2016 r. - AgioFunds