Ogłoszenie o zmianie Statutu AGIO SFIO z dnia 01.07.2017r. - AgioFunds