Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO SFIO 01.01.2019 - AgioFunds