Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO RB FIZ z dnia 15.04.2016 r. - AgioFunds