Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO POŻYCZKOWY NS FIZ z dnia 23.04.2019 r. - AgioFunds