Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO POŻYCZKOWY NS FIZ z dnia 20.01.2020 r. - AgioFunds