Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO POŻYCZKOWY NS FIZ z dnia 16.10.2019 r. - AgioFunds